Typ osoby

Trenér

Trenér, který trénuje v gymu nebo samostatný trenér s licencí.

Osobnost

Veřejně známá osobnost nebo jinak vážená osobnost.

Sportovec

Sportovec, který se účastní soutěží a sportovních disciplín.


mobile
tablet
desktop
widescreen
fullhd