Parkour

Parkour je moderní sport oblíbený mezí mladou generací. V ČR jej hojně rozšířili youtubeři a díky tomu vzniklo mnoho parkourovch hřišť. Hlavní myšlenka parkouru je co nejefektivnější přemístění jednoho bodu do druhého, resp. co nejpřímočařejšímu. Při běhu se tedy překonávají všechny druhy překážek, ať už zídky, ploty domy apod. Parkourová hřiště jsou vybavena různými konstrukcemi, které jsou určené pro trénink technik a pohybových dovedností, které jsou potřebné k tomuto sportu. Nedílnou součástí parkouru jsou akrobatické prvky a překonávání strachu.


Místa

mobile
tablet
desktop
widescreen
fullhd