Obtížnost

Jednoduché

Technicky i silově jednoduchá cvik, který se lze naučit za relativné krátkou dobu.

Střední

Středně težký cvik z pohledu technického provedení a silové náročnosti. Správné provedení a silová náročnost vyžaduje nějaký čas.

Težké

Technicky i silově náročný cvik, který zvládnou jen sportovci na vyšší úrovni.

Variabilní

Variabilní silová náročnost, kterou lze měnit hmotností závaží.


mobile
tablet
desktop
widescreen
fullhd