Kalistenika

Pojem Kalistenika vzniklo z řeckých slov Kálos (krása) a Sthénos (síla). Jde o cvičení, ve kterém se používá váha vlastního těla a obtížnost a úrovně cviků se mění pomocí různých náklonů a pákových poměrů těla. V moderním pojetí se používá označení Street Workout nebo jen zkráceně Workout. Kalistenika i Street Workout jsou dnes poměrně populární a to díky šíření přes internet a dostupnosti workoutových hřišť.

Na našem webu používáme pro zjednodušení pouze pojem Kalistenika a zahrnujeme sem i Street Workout. Ve světě se lze setkat s pojmy Calisthenics (EN) nebo Calistenia (ESP) a také samozřejmě Street Workout.

Na Kalisteniku se lze dívat několika pohledy.

Rozdělení

  • Základy
  • Pokročilé
  • Statika - izometrické pozice
  • Freestyle
  • Weighted - pouze pro Street Workout

Cviky

Lidé

Místa

Subjekty

Vybavení

mobile
tablet
desktop
widescreen
fullhd